จูริง https://juring.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=24-07-2009&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=24-07-2009&group=2&gblog=11 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[You, The Living .. เธอ! เธอนั่นแหละ! มนุษย์ผู้ใช้ชีวิต ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=24-07-2009&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=24-07-2009&group=2&gblog=11 Fri, 24 Jul 2009 8:12:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-07-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-07-2009&group=2&gblog=10 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Lake Tahoe .. ที่ๆเราไม่เคยไปถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-07-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-07-2009&group=2&gblog=10 Tue, 21 Jul 2009 9:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=17-06-2010&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=17-06-2010&group=5&gblog=7 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Weekly Update : เข้าสู่สัปดาห์ที่สี่แล้วจ้า.. ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=17-06-2010&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=17-06-2010&group=5&gblog=7 Thu, 17 Jun 2010 9:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-06-2010&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-06-2010&group=5&gblog=6 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 6/7/8/9/10 : ครบรอบ 1 สัปดาห์แล้ววววววว ปรากฏว่า ..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-06-2010&group=5&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-06-2010&group=5&gblog=6 Thu, 10 Jun 2010 20:07:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=07-06-2010&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=07-06-2010&group=5&gblog=5 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 5 : No comment!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=07-06-2010&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=07-06-2010&group=5&gblog=5 Mon, 07 Jun 2010 18:45:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=05-06-2010&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=05-06-2010&group=5&gblog=4 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 4 : ยุบหนอ อย่าพองหนอ ยุบหนอ อย่าพองหนอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=05-06-2010&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=05-06-2010&group=5&gblog=4 Sat, 05 Jun 2010 4:58:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=04-06-2010&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=04-06-2010&group=5&gblog=3 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 3 : วันแห่งการ "หลุด"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=04-06-2010&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=04-06-2010&group=5&gblog=3 Fri, 04 Jun 2010 6:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=03-06-2010&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=03-06-2010&group=5&gblog=2 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 2 : ไม่ไหวแล้ววววววววววว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=03-06-2010&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=03-06-2010&group=5&gblog=2 Thu, 03 Jun 2010 3:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=02-06-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=02-06-2010&group=5&gblog=1 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Day 1 : เป็นหวัดซะแล้วเรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=02-06-2010&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=02-06-2010&group=5&gblog=1 Wed, 02 Jun 2010 5:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=25-05-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=25-05-2009&group=4&gblog=6 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[08 Cairo International Film Festival :: 3 Final Days]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=25-05-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=25-05-2009&group=4&gblog=6 Mon, 25 May 2009 7:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=25-11-2008&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=25-11-2008&group=4&gblog=5 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[08 Cairo International Film Festival :: DAY 6 - Report]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=25-11-2008&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=25-11-2008&group=4&gblog=5 Tue, 25 Nov 2008 11:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=24-11-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=24-11-2008&group=4&gblog=4 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[08 Cairo International Film Festival :: DAY 5 - Report]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=24-11-2008&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=24-11-2008&group=4&gblog=4 Mon, 24 Nov 2008 9:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=23-11-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=23-11-2008&group=4&gblog=3 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[08 Cairo International Film Festival :: DAY 3 & 4 - Report]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=23-11-2008&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=23-11-2008&group=4&gblog=3 Sun, 23 Nov 2008 9:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-11-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-11-2008&group=4&gblog=2 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[08 Cairo International Film Festival :: DAY 1 & 2 - Report]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-11-2008&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-11-2008&group=4&gblog=2 Fri, 21 Nov 2008 10:16:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=05-10-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=05-10-2008&group=3&gblog=4 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> ร ว ม มิ ต ร ห นั ง น อ ก ก ร ะ แ ส Vol.1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=05-10-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=05-10-2008&group=3&gblog=4 Sun, 05 Oct 2008 11:28:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=12-06-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=12-06-2008&group=3&gblog=3 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[MoNTHLY REVIEW - หนังที่ได้ดูในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=12-06-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=12-06-2008&group=3&gblog=3 Thu, 12 Jun 2008 3:55:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=06-05-2008&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=06-05-2008&group=3&gblog=2 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[WeeKLY REViEW - ประจำวันที่ 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2551 (Definitely, Maybe + Made of Honor)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=06-05-2008&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=06-05-2008&group=3&gblog=2 Tue, 06 May 2008 11:41:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=29-04-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=29-04-2008&group=3&gblog=1 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[WeeKLY REViEW - ประจำวันที่ 21 - 27 เมษายน 2551]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=29-04-2008&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=29-04-2008&group=3&gblog=1 Tue, 29 Apr 2008 0:32:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=08-07-2009&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=08-07-2009&group=2&gblog=9 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[Forbidden Lie$ ... "ถอย" ไม่ได้ ฉันเลยต้อง "แถ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=08-07-2009&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=08-07-2009&group=2&gblog=9 Wed, 08 Jul 2009 7:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-08-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-08-2008&group=2&gblog=8 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> Tropic Thunder]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-08-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=21-08-2008&group=2&gblog=8 Thu, 21 Aug 2008 8:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=14-05-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=14-05-2008&group=2&gblog=7 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> Funny Games .. หนังเรื่องนี้มัน แรงงงงงงงงงงงงงง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=14-05-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=14-05-2008&group=2&gblog=7 Wed, 14 May 2008 7:37:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=01-05-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=01-05-2008&group=2&gblog=6 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> Paranoid Park .. บันทึกของอเล็กซ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=01-05-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=01-05-2008&group=2&gblog=6 Thu, 01 May 2008 0:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=23-04-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=23-04-2008&group=2&gblog=5 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> Death at a Funeral .. เสียงหัวเราะในงานศพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=23-04-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=23-04-2008&group=2&gblog=5 Wed, 23 Apr 2008 11:16:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=17-04-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=17-04-2008&group=2&gblog=4 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> Lars and the Real Girl ... ผู้ ห ญิ ง ข อ ง ล า ร์ ส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=17-04-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=17-04-2008&group=2&gblog=4 Thu, 17 Apr 2008 7:50:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=13-04-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=13-04-2008&group=2&gblog=3 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> JUNO อาจโดนแบน! กลัวเด็กไทยจะท้องก่อนแต่ง.. Huh!?! Honest to blog? (+review)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=13-04-2008&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=13-04-2008&group=2&gblog=3 Sun, 13 Apr 2008 9:37:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-04-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-04-2008&group=2&gblog=2 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> เชียร์ให้ดู :: Horton Hears a Who!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-04-2008&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-04-2008&group=2&gblog=2 Thu, 10 Apr 2008 2:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=09-04-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=09-04-2008&group=2&gblog=1 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> ภาพยนตร์ 10 เรื่องที่ "รัก" มากที่สุด ของปีที่แล้ว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=09-04-2008&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=09-04-2008&group=2&gblog=1 Wed, 09 Apr 2008 23:54:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=11-09-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=11-09-2008&group=1&gblog=3 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทู้โดนลบ เลยต้องมาโพสต์ในนี้.. N73 ชั้น.. อยู่หนายยยยยย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=11-09-2008&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=11-09-2008&group=1&gblog=3 Thu, 11 Sep 2008 8:47:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-04-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-04-2008&group=1&gblog=2 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> ผู้ชายคนนี้.. วิชญ์วิสิฐ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-04-2008&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=10-04-2008&group=1&gblog=2 Thu, 10 Apr 2008 4:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=09-04-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=09-04-2008&group=1&gblog=1 https://juring.bloggang.com/rss <![CDATA[>> มือใหม่ หัดบล็อก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=09-04-2008&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=juring&month=09-04-2008&group=1&gblog=1 Wed, 09 Apr 2008 23:47:32 +0700